Termeni si conditii de utilizare website

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cookie-uri

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran.

Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În conformitate cu Directiva „e-Intimitate” a UE, în vigoare de la 26 mai 2012 şi cu prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimţământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

CMI ADERM este persoană juridică cu sediul în Str.1848, nr.17, bl.8, sc.D, et.1, ap.10, Tulcea, Jud. Tulcea, Cod Identitate Fiscala: 38909670.

Prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal este facută în condiţii de siguranţă şi în scopuri legitime legate de desfăşurarea activităţii de prestare a serviciilor medicale. La datele cu caracter personal furnizate vor putea avea acces reprezentanţii legali ai persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal vor fi comunicate către terţi doar cu consimţământul persoanei vizate şi numai pentru îndeplinirea unei obligaţii contactuale legale.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe tot parcursul perioadei în care persoana vizată beneficiază de serviciile medicale si, după finalizarea acestora, cel puţin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispoziţiile privind arhivarea.

Prin utilizarea formularelor de pe website, clientul / vizitatorul permite CMI ADERM să colecteze şi să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Întregul personal calificat desemnat să aibă acces la datele furnizate de dumneavoastră are obligaţia păstrării confidenţialităţii datelor cu caracter personal oferite.

CMI ADERM nu solicită clienţilor sau utilizatorilor, prin niciun mijloc de comunicare (website, pagina Facebook, e-mail, telefonic / SMS, etc.), informaţii referitoare la conturi / carduri bancare sau parole personale. Clientul sau utilizatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea acestor date.

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date :

  • Dreptul de informare : Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea datelor personale, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
  • Dreptul de acces : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii suplimentare.
  • Dreptul la rectificare : Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
  • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării : Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării.
  • Dreptul la portabilitatea datelor : Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
  • Dreptul la opoziţie : În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.
  • Dreptul de retragere a consimţământului : Pesoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul.
  • Dreptul de a depune plângere : În cazul în care persoana vizată consideră că există încălcări ale Regulamentului de prelucrarea datelor cu caracter personal, poate depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Website-ul are acces la tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre vizitator : locaţia, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului şi informaţii despre traficul realizat pe website. Informatiile sunt trimise catre Google pentru generarea statisticilor de utilizare

CMI ADERM îşi rezervă dreptul de a efectua orice ştergeri, completări sau modificari ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale website-ului / structurii / serviciilor precum şi orice conţinut, fără notificare prealabilă a clienţilor sau vizitatorilor.

Vă rugăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a vă informa asupra schimbărilor efectuate.